Matura maj 2024

Informujemy, że: 07 maj– j. polski 08 maj  – matematyka 09 maj  – j. angielski 10 maj  – wiedza o społeczeństwie Przedmioty obowiązkowe na poziomie rozszerzonym 13 maj – j. angielski 14 maj – biologia 15 maj – matematyka 16 maj – chemia 17 maj – geografia 20 maj – j. polski 21 maj – […]

Informacja dotycząca egzaminów zawodowych – czerwiec 2024

Informujemy, że: TECHNIK BHP BPO.01  TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ BPO.02  TECHNIK ADMINISTRACJI EKA.01 TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRK.04 TECHNIK STERYLIZACJI MED. 12 FLORYSTA OGR.01 odbędą się w dniach 03 czerwca 2024 – część praktyczna od godziny 09:00 08 czerwiec 2024 – część pisemna na komputerze : 09 czerwiec 2024 – część praktyczna od godziny 08:00 – 3 zmiany 15 czerwiec […]

Przypomnienie informacji dotyczących egzaminów zawodowych

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. Dla osób, które kształciły się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2012.Dla osób, które kształciły się wg podstawy […]

Egzaminy zawodowe styczeń 2024 r.

Egzamin pisemny praktyczny odbędzie się 09 stycznia 2024 r. od godziny 09:00 w budynku szkoły, gdzie odbywają się zajęcia na weekend tj. ZSEiO przy ul. Kilińskiego 10. Na egzamin należy wstawić się co najmniej 20 minut szybciej z dokumentem tożsamości oraz czarnym długopisem. Egzamin pisemny komputerowy odbędzie się 14 stycznia 2024 r. : kwalifikacja EKA.01 […]

Plany zajęć

Informujemy, że są dostępne plany zajęć na wszystkie kierunki. Plany można odebrać w sekretariacie szkoły lub możemy podesłać na email.