Egzamin pisemny praktyczny odbędzie się 09 stycznia 2024 r. od godziny 09:00 w budynku szkoły, gdzie odbywają się zajęcia na weekend tj. ZSEiO przy ul. Kilińskiego 10. Na egzamin należy wstawić się co najmniej 20 minut szybciej z dokumentem tożsamości oraz czarnym długopisem.

Egzamin pisemny komputerowy odbędzie się 14 stycznia 2024 r. :

kwalifikacja EKA.01 na godzinę 09:00

kwalifikacja BPO.01 na godzinę 10:30

Informacje, co można wziąć ze sobą na egzamin podane są na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/wyposazenie-osrodkow-egzaminacyjnych-na-rok-szkolny-2023-2024/

po wejściu na stronę proszę wejść na wybraną kwalifikację.