Informujemy, że:

TECHNIK BHP BPO.01 

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ BPO.02 

TECHNIK ADMINISTRACJI EKA.01

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRK.04

TECHNIK STERYLIZACJI MED. 12

FLORYSTA OGR.01

odbędą się w dniach

03 czerwca 2024 – część praktyczna od godziny 09:00

08 czerwiec 2024 – część pisemna na komputerze :

09 czerwiec 2024 – część praktyczna od godziny 08:00 – 3 zmiany

15 czerwiec 2024 – część praktyczna od godziny 08:00 – 4 zmiany

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2024 LATO – 30 sierpnia 2024

Termin przekazania szkołom, certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 LATO oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 2024 LATO – do 9 września 2024

materiały i przybory pomocnicze z kwalifikacji BPO.01 :

kalkulator prosty**,

materiały i przybory pomocnicze z kwalifikacji BPO.02 :

kalkulator prosty**,

materiały i przybory pomocnicze z kwalifikacji EKA.01 :

linijka długości 30 cm, kalkulator prosty**,

materiały i przybory pomocnicze z kwalifikacji FRK.04 :

kalkulator prosty*, linijka 15-20 cm, ołówek HB, temperówka, gumka, kredki ołówkowe miękkie 12 kolorów, cienkopis czarny

** kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy dla w/w kierunków – aby ukończyć szkołę (lub być promowanym na semestr wyższy) należy przystąpić do egzaminu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem MEN osoba, która nie przystąpi do egzaminu nie może być promowana na semestr kolejny oraz nie może ukończyć szkoły). 

Egzamin z każdej kwalifikacji składa się z:

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).