Informujemy, że:

07 maj– j. polski

08 maj  – matematyka

09 maj  – j. angielski

10 maj  – wiedza o społeczeństwie

Przedmioty obowiązkowe na poziomie rozszerzonym

13 maj – j. angielski

14 maj – biologia

15 maj – matematyka

16 maj – chemia

17 maj – geografia

20 maj – j. polski

21 maj – historia

22 maj – informatyka

Szczegółowy harmonogram jest dostępny w sekretariacie –  proszę o kontakt w sprawie informacji odnośnie terminów i konkretnych godzin

J. polski – 14 maj 13:00-17:00 oraz 21 maj 13:00-17:00

J. angielski – 11 maj 09:00-17:00 oraz 20 maj 09:00-11:15