Opiekunka jako jeden z poszukiwanych zawodów na rynku pracy

Opiekun osób starszych

Opiekun osób starszych to obecnie jeden z zawodów najczęściej poszukiwanych na rynku pracy. Wskazuje na to nie tylko ilość ogłoszeń, jakie znaleźć można m.in. na internetowych portalach pracy czy w Powiatowych Urzędach Pracy, ale również badania opracowywane przez różnorodne instytucje (m.in. “Barometr zawodów” przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Jest duże prawdopodobieństwo, że zainteresowanie tym zawodem w przyszłych latach, a nawet dekadach będzie jeszcze większe.

Opiekunka osób starszych lub niepełnosprawnych poszukiwana

Polskie społeczeństwo się starzeje. Problem ten dotyka nie tylko naszego kraju, ale i innych państw Europy Zachodniej. Wszystkie prognozy wskazują na to, że tendencja ta będzie się utrzymywać, a może nawet nasilać. To z kolei powoduje lukę w postaci bardzo wielu miejsc pracy dla osób specjalizujących się w opiece nad seniorami.

Praca nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi nie należy do najłatwiejszych. Wbrew przeciwnie — wymaga określonych kompetencji osobowościowych, a także stosownej wiedzy i umiejętności. W tej pracy doceniane jest również doświadczenie. Mimo wszystko chętnych do wykonywania tego zawodu nie brakuje, co w dużej mierze wynika z coraz większej liczby miejsc pracy.

Z oczywistych względów najbardziej doceniane są osoby posiadające doświadczenie, a także odpowiednio wykwalifikowane. Chcąc wykonywać ten zawód, warto więc zadbać o stosowne wykształcenie, np. podejmując naukę na kierunku opiekun osoby starszej w naszej szkole. Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Kursanci zdobywają solidne podstawy merytoryczne oraz kształcą swoje umiejętności, aby w przyszłości móc profesjonalnie, fachowo i z empatią zajmować się seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie zarówno bezpośrednio w domach pacjentów, jak i w domach spokojnej starości, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, fundacjach i stowarzyszeniach itp. Możliwości zatrudnienia dla profesjonalnych opiekunów i opiekunek, w tym nie tylko w kraju, ale i za granicą.