Plany zajęć na semestr letni są dostępne w sekretariacie szkoły