Pierwsze zajęcia rozpoczną się 30 września w budynku szkoły IV liceum ogólnokształcącego przy ul. Kilińskiego 10