Technik administracji – gdzie może znaleźć zatrudnienie?

praca biurowa

Technik administracji przeznaczony jest dla osób, które chciałyby wykonywać pracę biurową. Na tym kierunku można nauczyć się zarządzania finansami oraz kierowania zespołem pracowników. Na specjalistów jest duże zapotrzebowanie, dlatego warto zainteresować się specjalizacją.

Technik administracji — gdzie może znaleźć zatrudnienie?

Technik administracji jest zawodem przyszłościowym, z ogromnymi możliwościami rozwoju. W tej profesji można zrobić karierę, dlatego jest duże zainteresowanie kierunkiem. Praca polega na obsłudze interesantów, dzięki znajomości przepisów prawa. Absolwenci Szkoły Sinus są zatrudniani w administracji państwowej, rządowej i terytorialnej. Urzędy miast i gmin poszukują pracowników, którzy zajmą się sporządzaniem protokołów i sprawozdań, gromadzeniem dokumentów oraz informacji o różnym charakterze, w zależności od potrzeb. Zapotrzebowanie na techników administracji jest również w ZUS, PIP, bankowości, sądownictwie, komórkach kadrowo-księgowych oraz w przedsiębiorstwach prywatnych. Od kilku lat nie słabnie zainteresowanie na specjalistów administracji, którzy mają za zadanie prowadzenie różnego rodzaju dokumentacji, ale też zarządzanie kilkuosobowymi zespołami pracowników.

Jak wygląda nauka?

Technik administracji to zawód, który Szkoła Sinus pozwala uzyskać. Uczniowie zdobywają wiedzę, która jest niezbędna w pracy. Program nauczania został opracowany na podstawie zapotrzebowania rynkowego, dzięki czemu absolwent staje się specjalistą, dlatego może być dopuszczony do pracy, zaraz po otrzymaniu dyplomu. W szkole są obecne przedmioty m.in.: podstawy prawa pracy, administracyjnego i cywilnego oraz finansów publicznych; postępowanie w administracji, wykonywanie pracy biurowej, język obcy w administracji oraz działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej. Osoba, która ukończy kierunek, może kontynuować naukę w szkole wyższej, dzięki czemu szybciej awansuje na stanowisko kierownicze.