Technik BHP – czym się zajmuje i jak zdobyć zawód?

Technik BHP

Decydując się na to, jaki zawód będziemy wykonywać w przyszłości, musimy zapoznać się z charakterystyką naszego przyszłego miejsca pracy. Dobrze jest wiedzieć, w jaki sposób można zdobyć wybraną profesję, z czym się ona wiąże, jakie obejmuje obowiązki i czy daje perspektywy na przyszłość.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się zawody jak technik BHP, który jest ciekawą opcją, jeśli brać pod uwagę zmieniającą się wokół nas rzeczywistość. Nowe stanowiska, które powstają, wymagają powołania osoby zajmującej się kontrolą bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to inaczej ogół norm i zasad, których należy przestrzegać podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Gwarantują nam bezpieczną i efektywną pracę. Każde przedsiębiorstwo powinno zatrudniać osobę, która stworzy taki katalog zasad i będzie czuwać nad ich przestrzeganiem. Taką osobą, jest technik BHP, którym można zostać, uczęszczając do szkoły policealnej i kończąc kurs oraz odbywając odpowiednie praktyki. Jest to zawód z przyszłością, dzięki któremu znajdziemy pracę w mniejszych lub większych firmach państwowych, prywatnych oraz instytucjach.

Na czym polega praca technika BHP?

Pracując jako technik BHP, można wybrać jedną z dwóch dróg: objąć stanowisko inspektora BHP w firmie lub organizacji, lub otworzyć własną działalność i oferować swoje usługi różnym firmom. To ciekawe rozwiązanie, które zadowoli zarówno zwolenników pracy na etacie, jak i na własną rękę. Osoba taka odpowiada za tworzenie, wdrażanie i kontrolę przestrzegania przepisów umożliwiających wykonywanie pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Znajdzie więc zatrudnienie wszędzie tam, gdzie występują pracownicy. Głównym zadaniem jest przede wszystkim ocena zagrożeń w zakładzie pracy, której dokonuje, biorąc pod uwagę występowanie określonych czynników fizycznych (rozkład budynku, magazynu, fabryki, używanie maszyn), chemicznych (obecność środków zagrażających zdrowiu lub życiu) oraz ludzkich (współpraca między działami, dostęp do materiałów). Technik musi przeanalizować każde stanowisko istniejące w firmie i oszacować ryzyko zawodowe z nim związane. To ważne szczególnie w przypadku pracy z ciężkim sprzętem, na liniach produkcyjnych, w miejscach, gdzie pracownik używa środków żrących i niebezpiecznych. Inspektor BHP musi na bieżąco kontrolować warunki panujące w firmie oraz wyjaśniać i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Do szczególnie trudnych zadań może należeć konsultacja i analiza w sytuacji, gdy na terenie firmy wydarzył się wypadek przy pracy. Konieczne jest sporządzenie protokołu i dokładne opisanie wydarzenia. Dodatkowo jest to osoba odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń wstępnych oraz okresowych pracowników w danej firmie.

Jak zostać technikiem BHP?

Jeśli mamy pewność, że jest to zawód, który chcemy wykonywać w przyszłości, możemy skorzystać z oferty edukacyjnej szkół policealnych. Tytuł technika BHP otrzymać może osoba, która ukończy 3 semestry studium i zda egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Rozpocząć je może osoba, która jest absolwentem szkoły średniej (nawet bez zdanego egzaminu) i która będzie uczestniczyła w zajęciach w ramach programu przygotowującego do wykonywania zawodu technika. Po zdobyciu niezbędnych zaliczeń, odbyciu praktyk i zdaniu egzaminu można szukać zatrudnienia na stanowisku inspektora lub starszego inspektora BHP. Trzeba mieć świadomość, że jest to bardzo odpowiedzialny zawód, który jednak daje dużo satysfakcji i jest naprawdę potrzebny.