Harmonogram zjazdów

Harmonogramy zjazdów

rok szkolny 2021/2022

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA SEMESTR JESIENNO-ZIMOWY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. INFORMUJEMY, ŻE DATY MOGĄ ULEC PRZESUNIĘCIU LUB ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA SYTUACJE LOSOWE, NIEZALEŻNE OD SZKOŁY.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W SEMESTRZE JESIENNO – ZIMOWYM
SZKOŁA POLICEALNA, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Miejsce prowadzenia zajęć: