Harmonogramy zjazdów

rok szkolny 2020/2021

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram zjazdów na semestr jesienno-zimowy w roku szkolnym 2020/2021. Informujemy, że daty mogą ulec przesunięciu lub zmianie ze względu na sytuacje losowe, niezależne od szkoły.

Harmonogram zjazdów w semestrze jesienno – zimowym
Szkoła Policealna, Liceum Ogólnokształcące

Miejsce prowadzenia zajęć: